Välkommen till PROTOS

Protos AB

På gång

Hur fungerar det att odla soja och lupin på Gotland?

Länsstyrelsen, SLU och bjuder in till fältvandring kring soja- och lupinodling Gotland den 6/9

Hur fungerar det att odla soja och lupin på Gotland? | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

Villkorad läkemedelsanvändning för nöt

Besök gardochdjurhalsan.se

Kalvakademin- riktar sig till verksamheter inom mjölk, diko och ungnötsproduktion med kalvinköp

Besök gardochdjurhalsan.se

Grisakademin- Fokus suggor, hur skapar vi rätt förutsättningar för suggorna.

Besök gardochdjurhalsan.se

Lammakademin – digital utbildning under året för dig som utveckla och stärka din produktion.

Besök gardochdjurhalsan.se